Świetlica szkolna

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Konkursy Konkurs "Ilustracje do wierszy Juliana Tuwima

Regulamin konkursu "Ilustracje do wierszy Juliana Tuwima"

Email Drukuj PDF

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ILUSTRACJE DO WIERSZY JULIANA TUWIMA

organizowanego przez

Świetlicę szkolną oraz Pedagoga szkolnego

w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Suchej Beskidzkiej

Cele konkursu:

  • Przybliżenie uczestnikom konkursu sylwetki Juliana Tuwima i jego twórczości tego wybitnego polskiego poety
  • zachęcanie dzieci do czytania polskiej poezji
  • rozwijanie wyobraźni plastycznej
  • organizacja wystawy pokonkursowej, na której zostaną zaprezentowane wyróżnione prace

Regulamin konkursu:

§1

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie w wieku 5 – 15 lat. Prace będą oceniane w odpowiednich kategoriach wiekowych

§2

Uczestnik konkursu powinien wykonać  pracę  plastyczną ilustrującą   jeden z wierszy Juliana Tuwima :

TANIEC

OKULARY

DYZIO MARZYCIEL

SŁOŃ TRĄBALSKI

LOKOMOTYWA

PSTRYK

RZEPKA

PTASIE RADIO

Wiersze można pobrać ze strony świetlicy z zakładki „Wiersze J. Tuwima” lub po kliknięciu na tytuł wiersza

§2

Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w dowolnej formie,  przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych lub komputerowych w dowolnym formacie

§3

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość wykonanych prac.

§4

Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę, nazwę placówki do której uczęszcza uczestnik konkursu oraz nazwisko opiekuna.

§5

Termin oddawania prac – do 25 kwietnia 2011 r.

§6

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

§7

Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie w szkole oraz na stronie internetowej świetlicy.

§8

Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

§9

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikacje danych osobowych (np. Ujawnienie listy laureatów na stronie internetowej), z zamieszczaniem fotografii pracy w materiałach reklamowych, albumach, prasie i na stronach internetowych.

§10

Informacja o wynikach konkursu oraz o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana na stronie internetowej świetlicy

Zapraszamy do licznego udziału w konkursie

Organizatorki konkursu:

Grażyna Kierzkowska

Danuta Matejko

Lucyna Stec