Świetlica szkolna

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Kółko szachowe

Kółko szachowe

Email Drukuj PDF

Zapraszamy  na zajęcia kółka szachowego w świetlicy

Szachy to najpopularniejsza gra na świecie. Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Stwarza nieograniczone możliwości wykazania inicjatywy, kształci wyobraźnię przestrzenną, ćwiczy pamięć, uwagę, koncentrację, a przede wszystkim inicjuje sytuacje wymagające abstrakcyjnego i logicznego myślenia. Nauka gry w szachy wpływa dodatnio na zwiększenie aktywności umysłowej ucznia, przyczynia się do rozwoju inteligencji. Szachy zawierają wiele elementów wychowawczych. Kształcą te cechy charakteru, które prowadzą do zwycięstwa nie tylko na zawodach sportowych ale i w życiu. Szachy wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, uczą wytrwałości, poczucia odpowiedzialności za własne decyzje, odwagę. Uczą myśleć obiektywnie i nie lekceważyć żadnego przeciwnika. Nauka gry w szachy wpłynie na lepszy rozwój logicznego myślenia uczniów, a przez to ułatwi rozumienie treści matematycznych.

PROGRAM KÓŁKA SZACHOWEGO

1. Szachownica i jej opis.
2. Bierki szachowe, nazwy, ruchy bierek.
3. Debiuty (otwarcie).
4. Podstawy taktyki. Strategia szachowa.
5. Gra środkowa.
6. Rozgrywanie partii szachowych.
7. Analiza rozegranych partii.
8. Zapis rozgrywanych partii
9. Rozwiązywanie zagadek szachowych.
10. Zapoznanie z regulaminem szachowym (wybrane zagadnienia).
11. Turnieje szachowe.

Regulamin kółka szachowego w świetlicy w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

 1. Celem zajęć kółka szachowego jest:
 • popularyzacja szachów jako dyscypliny sportowej wśród dzieci i jako sposobu spędzania wolnego czasu
 • nauczenie zasad gry w szachy,  podstaw wiedzy szachowej oraz słownictwa szachowego, organizowanie turniejów wewnątrzszkolnych, pogłębianie wiedzy szachowej
 • rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych
 • zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania gry w szachy do kształcenia matematycznego
 • ćwiczenie logicznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów oraz zadań szachowych
 • wyrabianie umiejętności panowania nad sobą, poczucia odpowiedzialności za własne decyzje
 • propagowanie wśród młodzieży zasad etyki szachowej i postaw fair  play.
 1. Kółko szachowe jest przeznaczone dla tych, którzy chcą poznać królewską grę i jej zasady oraz tych, którzy potrafią już grać, nie jest obowiązkowa systematyczna    obecność.

 2. W zajęciach może brać udział każdy uczeń Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,  który zgłosi chęć udziału i przyniesie pisemną zgodę rodzica (opiekuna)  na udział w zajęciach.

 3. Zajęcia odbywają się w terminie ustalonym przez opiekuna. 

 4. Zapisy uczniów, którzy nie korzystają z zajęć świetlicowych przyjmowane są w  świetlicy.
 5. Informacje o organizowanych zajęciach i turniejach przekazywane będą uczniom poprzez ogłoszenia na stronie internetowej świetlicy w zakładce „Kółko szachowe"   i wywieszane na tablicy ogłoszeń przed świetlicą.

Opiekun kółka szachowego

mgr Grażyna Kierzkowska

Ciekawe strony szachowe:
http://www.szachista.com/
http://www.szachy.org/
http://www.szachy.pl/
http://www.chesslab.com/PositionSearch.html

Historia szachów

Szachy powstały jako namiastka działań wojennych. Jedynym celem jest danie mata królowi przeciwnika - aby to osiągnąć, warto ponieść każdą ofiarę. Gra sięgająca korzeniami do epoki despotycznych władców, kiedy to mądrze było nie atakować monarchów, a więc nie brano do niewoli królów, gra kończy się, gdy zabicie tej figury w kolejnym ruchu jest nieuniknione. Hetman i goniec to stosunkowo niedawne nabytki. Zastąpiły - odpowiednio - królewskiego doradcę i słonia.
Jest to gra królów, fascynująca zarówno generałów, jak i prostych żołnierzy, naukowców i robotników, księżne i pokojówki od blisko 1400 lat.
Za najwcześniejszą formę gry zbliżonej do szachów należy uznać grę "szaturanga" z Indii (połowa V wieku), która w VI wieku w zmienionej postaci, jako gra "szatrang", przeszła do Chin i do Iranu. W VII wieku i później chętnie grywali w tę grę i propagowali ją Arabowie. W tym czasie dotarła do Europy, poczynając od Hiszpanii, Portugalii i Sycylii. W XIII wieku szachownica przybrała dzisiejszy wygląd (wcześniej była jednobarwna). W tym czasie pojawiła się pierwsza książka o tematyce szachowej: zbiór zadań i problemów gry, znany pod tytułem "Bonus socius", opracowany przez Alonza, króla Kastylii. W XV wieku ustaliły się nazwy i niezmienne zasady ruchu bierek oraz wprowadzono roszadę. W XVI wieku wprowadzono bicie piona w przelocie i przemianę pionów - reguły gry ostatecznie przybrały formę dzisiejszą. Przepisy gry w formie dzisiejszej, znanej na całym świecie, zostały zatwierdzone i uchwalone w 1952 roku na XXIII Kongresie Międzynarodowego Związku Szachowego w Sztokholmie.
Uważa się, że istnieje potencjalnie więcej różnych sposobów rozegrania partii szachowej niż atomów we wszechświecie.
Pierwszym mistrzem świata w szachach był Wilhelm Steinitz z Austrii i dzierżył on ten tytuł od roku 1886 do 1894. Najdłużej mistrzem świata, bo przez 27 lat, był Emanuel Lasker z Niemiec w latach: 1894 - 1921. Najwięcej mistrzów świata pochodziło z byłego ZSRR. Byli to: Alexander A. Alekhine, Michaił Botwinik, Wasilij Smysłow, Michaił Tal, Tigran Petrosjan, Borys Spasski, Anatolij Karpow oraz Garii Kasparow.

Królewska gra kształci umiejętności planowania, realizacji zamierzeń w określonym czasie, odpierania przeciwności losu, czy ataku rywali. Należy jednak dodać, że tak w życiu jak i w szachach, powinny nas cieszyć jedynie zwycięstwa odnoszone zgodnie z regułami fair-play.